Servisne strani računalniškega omrežja PUB
Nastavitev zaupanja overiteljem MORS v brskalniku Google Chrome

Na tej strani je opisan postopek za:
- nastavitev zaupanja korenskemu overitelju
- preverjanje nastavitve zaupanja overiteljem MORS


Veljavna digitalna potrdila korenskega overitelja SIMoD-CA-Root:
- 2. obnovljeno potrdilo, ki velja od 29.3.2018 do 29.12.2037.
- 1. obnovljeno potrdilo, ki velja od 7.2.2014 do 7.2.2026.

Zaupanje je treba nastaviti za obe potrdili. Če nastavite zaupanje samo najnovejšemu, bo pri potrdilih, ki so bila izdana pred 29.3.2018, brskalnik še vedno izpisoval varnostna opozorila.
Predlagamo, da zaupanje nastavite v brskalniku MS Internet Explorer. Brskalnik Chrome namreč uporablja isti nabor nastavitev, postopek pa je tam enostavnejši.
Če pa postopka z IE ne želite ali pa ne morete izvesti, sledite navodilom v nadaljevanju.

Spodnji postopek velja za brskalnik Google Chrome 27.0. Pri ostalih verzijah brskalnika je postopek enak oziroma zelo podoben.


Nastavitev zaupanja korenskemu overitelju SIMoD-CA-Root:

 1. Shranite 2. obnovljeno digitalno potrdilo simod-ca-root2.cacert nekam na lokalni disk (desni klik na povezavi in nato v meniju izberite Save Link As).

 2. V desnem zgornjem kotu odprite meni in izberite Settings.

 3. Na dnu okna kliknite na Show advanced settings... in nato na gumb Manage certificates....

 4. Odpre se okno "Certificates". Izberite zavihek "Trusted Root Certification Authorities" in nato kliknite gumb Import....

 5. Odpre se okno "Certificate Import Wizard". Kliknite Next in nato z Browse... odprite datoteko simod-ca-root2.cacert, katero ste shranili v 1. koraku.

 6. Kliknite Next in nato s Finish potrdite uvoz digitalnega potrdila.

 7. Odpre se varnostno opozorilo z vsebino digitalnega potrdila. Tukaj lahko preverite odtis SHA1 (thumbprint) s podatki, ki so objavljeni na spletni strani (v tabeli glejte polje "Odtis SHA-1"). Odtisa se morata ujemati - s tem ste prepričani, da uvažate pravo potrdilo.
  Z gumbom Yes še enkrat potrdite inštalacijo digitalnega potrdila.

 8. Zaprite okno z obvestilom o uspešnem uvozu potrdila.

 9. Sedaj ponovite korake 1 do 8 še za ostala veljavna digitalna potrdila korenskega overitelja SIMoD-CA-Root.
 10. Zaprite okno "Certificates".

Nastavitev zaupanja overiteljem MORS je s tem končana. Zaprite brskalnik in po ponovnem zagonu bi morali dostopati do zaščitenih strani brez opozoril.


Preverjanje nastavitve zaupanja overiteljem MORS:

Če želite preveriti, ali vaš brskalnik že zaupa overiteljem MORS, izvedite naslednji postopek:
 1. V desnem zgornjem kotu odprite meni in izberite Settings.

 2. Na dnu okna kliknite na Show advanced settings... in nato na gumb Manage certificates....

 3. V oknu "Certificates" izberite zavihek Trusted Root Certification Authorities.

 4. V seznamu digitalnih potrdil morajo biti vsa veljavna potrdila overitelja SIMoD-CA-Root.