Servisne strani računalniškega omrežja PUB
Nastavitev zaupanja overiteljem MORS v brskalniku Mozilla Firefox

Na tej strani je opisan postopek za:
- nastavitev zaupanja korenskemu overitelju
- preverjanje nastavitve zaupanja overiteljem MORS


Veljavna digitalna potrdila korenskega overitelja SIMoD-CA-Root:
- 2. obnovljeno potrdilo, ki velja od 29.3.2018 do 29.12.2037.
- 1. obnovljeno potrdilo, ki velja od 7.2.2014 do 7.2.2026.

Zaupanje je treba nastaviti za obe potrdili. Če nastavite zaupanje samo najnovejšemu, bo pri potrdilih, ki so bila izdana pred 29.3.2018, brskalnik še vedno izpisoval varnostna opozorila.

Spodnji postopek velja za brskalnik Mozilla Firefox 27.0. Pri drugih verzijah brskalnika je postopek enak oziroma zelo podoben.

Nastavitev zaupanja korenskemu overitelju SIMoD-CA-Root:

  1. Sledite povezavi do 2. obnovljenega digitalnega potrdila overitelja SIMoD-CA-Root.

  2. Odpre se okno "Downloading Certificate", kjer morate izbrati področja zaupanja.
    Označite vsaj prvi možnosti "Trust this CA to identify websites" in "Trust this CA to identify email users". Nato kliknite gumb OK.

  3. Sedaj ponovite koraka 1 in 2 še za ostala veljavna digitalna potrdila korenskega overitelja SIMoD-CA-Root.

Nastavitev zaupanja overiteljem MORS je s tem končana. Zaprite brskalnik in po ponovnem zagonu bi morali dostopati do zaščitenih strani brez opozoril.

 

Preverjanje nastavitve zaupanja overiteljem MORS:

Če želite preveriti, ali vaš brskalnik že zaupa overiteljem MORS, izvedite naslednji postopek:
  1. V brskalniku odprite Tools in nato Options.

  2. V oknu "Options" izberite ikono Advanced, zavihek Certificates in nato gumb View Certificates.

  3. V oknu "Certificate Manager" izberite zavihek Authorities. V seznamu digitalnih potrdil morajo biti vsa veljavna potrdila overitelja SIMoD-CA-Root (običajno v skupini z imenom "mors").