Servisne strani računalniškega omrežja PUB
Nastavitev zaupanja overiteljem MORS v brskalniku MS Internet Explorer

Na tej strani je opisan postopek za:
- nastavitev zaupanja korenskemu overitelju
- preverjanje nastavitve zaupanja overiteljem MORS


Veljavna digitalna potrdila korenskega overitelja SIMoD-CA-Root:
- 2. obnovljeno potrdilo, ki velja od 29.3.2018 do 29.12.2037.
- 1. obnovljeno potrdilo, ki velja od 7.2.2014 do 7.2.2026.

Zaupanje je treba nastaviti za obe potrdili. Če nastavite zaupanje samo najnovejšemu, bo pri potrdilih, ki so bila izdana pred 29.3.2018, brskalnik še vedno izpisoval varnostna opozorila.

Spodnji postopek velja za brskalnik Microsoft Internet Explorer 8. Pri ostalih verzijah brskalnika je postopek enak oziroma zelo podoben.


Nastavitev zaupanja korenskemu overitelju SIMoD-CA-Root:

 1. Sledite povezavi do 2. obnovljenega digitalnega potrdila overitelja SIMoD-CA-Root. Odpre se okno "Security Warning" z opozorilom, ali naj res odpre datoteko.
  Kliknite gumb Yes ali Open.

 2. Odpre se okno s podatki o digitalnem potrdilu.
  Kliknite gumb Install Certificate....

 3. Odpre se okno s čarovnikom za namestitev digitalnega potrdila. V naslednjih korakih boste določili, v katero zbirko naj se naloži digitalno potrdilo; naložiti se mora v zbirko "Trusted Root Certification Authorities".
  Izberite drugo možnost ("Place all certificates in the following store") in kliknite gumb Browse....

 4. V seznamu zbirk izberite "Trusted Root Certification Authorities" in kliknite gumb OK.

 5. Kliknite gumb Next in nato Finish, s katerim potrdite uvoz digitalnega potrdila.
 6. Odpre se varnostno opozorilo z vsebino digitalnega potrdila. Tukaj lahko preverite odtis SHA1 (thumbprint) s podatki, ki so objavljeni na spletni strani (v tabeli glejte polje "Odtis SHA-1"). Odtisa se morata ujemati - s tem ste prepričani, da uvažate pravo potrdilo.
  Z gumbom Yes še enkrat potrdite inštalacijo digitalnega potrdila.

 7. Zaprite okno z obvestilom o uspešnem uvozu potrdila ter okno s podatki o digitalnem potrdilu iz 2. točke.
 8. Sedaj ponovite korake 1 do 7 še za ostala veljavna digitalna potrdila korenskega overitelja SIMoD-CA-Root.

Nastavitev zaupanja overiteljem MORS je s tem končana. Zaprite brskalnik in po ponovnem zagonu bi morali dostopati do zaščitenih strani brez opozoril.


Preverjanje nastavitve zaupanja overiteljem MORS:

Če želite preveriti, ali vaš brskalnik že zaupa overiteljem MORS, izvedite naslednji postopek:
 1. V brskalniku odprite Tools in nato Internet Options.

 2. V oknu "Internet Options" izberite zavihek Content in nato gumb Certificates.

 3. V oknu "Certificates" izberite zavihek Trusted Root Certification Authorities.

 4. V seznamu digitalnih potrdil morajo biti vsa veljavna potrdila overitelja SIMoD-CA-Root.